Klimatindex med en nypa salt

Climate Change Performance Index (CCPI) publiceras och visar att Sverige ligger på andra plats efter Danmark (se utsnitt i bild nedan). Det kan ju kännas bra nu när vi går in i förhandlingsåret som förhoppningsvis skall krönas med ett nytt avtal i Paris 2015.

Men ta det ändå med en nypa salt. Det är ett viktat index där även ländernas intentioner vad avser klimatpolitik viktas in med en procentsats. Inget fel i det, tvärtom, men man har ju sett ett och annat glättat papper med snygga bilder förr!

I stora drag är det nog rättvisande. Om inte annat syns det på att Australien ligger långt ner. Där är ju inte heller intentionerna så imponerande.

image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv