Klimatpengar i sjön

IEA ger ut en specialupplaga av World Energy Outlook 2014 och som handlar om var energiinvesteringarna görs. Den visar vad vi redan befarar nämligen att pengarna inte gÃ¥r i rätt riktning. Redan 2012 visade man frÃ¥n IEA investeringar i effektvisering i sig var lönsamma och att det borde vara en “no-brainer” att sätta pengarna där. Men tyvärr!

I bild 1 nedan ser man att dessa investeringar borde 8-faldigas till 2035 och i bild 2 att det betalar tillbaka sig själv. I texten säger man att en satsning på 5500 Miljarder dollar ger 6500 miljarder tillbaka till 2035 och att det därefter ger ytterligare vinst.

I ett faktablad om effektiviseringsanalysen förklarar man hur det fungerar med att:

Energy efficiency currently lacks the attractiveness of investment in clean energy supply, such as renewables, reflecting different policy frameworks and a set of specific barriers, including small transaction sizes and verification and measurement issues. In contrast to traditional energy-supply investment, energy efficiency investments offer expectations of future cost savings rather than an asset generating a specific cash flow.

Annorlunda uttryckt - det finns ett systemfel hos dem som bedömer investeringar: De kan inte bedöma kostnadsbesparingar eftersom de är tränade att bedöma utbyggnadsinvesteringar. Även om nu svenska Konjunkturinstitutet tror annorlunda.  smile

image
BILD 1
—————————————
image
BILD 2

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv