Klimat"skeptiker"tvivlare

Rapporterna från Trumps USA om radikal kursomläggning när det gäller klimat-, energi- och miljöfrågor är oroande.

Desto intressantare att se att stödet i den amerikanska befolkningen för den aviserade förändringen är så svagt. Det framgår av ett material från Yale där man visar inställningen till olika utsagor, se exempel i bild nedan.

The Guardian sammanfattar och kommenterar att förtroendet för experterna är högt (vilket bilden nedan också visar) men minst lika överraskande att stödet för ingrepp och restriktioner mot utsläpp är högt! Det förefaller som om befolkningen tvivlade på klimat"skeptikerna”!

Trumps politik liknar alltmer en koloss på lerfötter även i detta avseende.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv