Knuffas bara (men lagom)!

Vi måste släppa tanken på att människor uteslutande styrs av de ekonomiska incitament de har och jagar som dreglande vinthundar efter att tjäna några kronor här eller där. Den forskning som bedrivs kring beteendeekonomi visar att så kallade “nudges” (knuffar) kan vara väl så styrande och dessutom kan innebära att folk gör (även ekonomiskt) kloka saker som de annars missat eller inte brytt sig om. Det pågår mycket spännande arbete kring dessa förhållanden även i vår nära omvärld (Danmark, Tyskland, Finland) även om det förefaller vara totalt främmande för våra svenska myndigheter.

En sådan form för “knuffar” är de som kallas “default rules” på området energi och miljö där man gör “grönt till riktmärke”. Med denna “default rule” ger man en rekommendation att göra på ett visst sätt men också möjligheten att avstå (opt out) om man föredrar något annat.

Nu finns en studie där man jämfört attityder till sådan riktmärken på energiområdet och där man i alla länder har en tendens att gilla den knuff man får som en hjälp på vägen (se bild nedan). Att få en knuff när det gäller att välja en miljömässigt gynnsam energilösning finns stor acceptans i alla undersökta länder (de blåa staplarna) men när det gäller att betala för koldioxidutsläpp är man mindre trakterad.


image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv