Köp effektivisering nu - betala sen

Den brittiska idén med energieffektivisering på avbetalning kanske egentligen är svensk!? Uppsala energi provade den i mindre skala, men med god erfarenhet, när det gällde lågenergilampor redan för något decennium sedan.

Naturligtvis är det mera komplicerat när det skalas upp till nationella program och när det omfattar mera omfattande åtgärder. Brittisk press rapporterar om flera svårigheter som t.ex. att kunskapen om möjligheten är låg, att diagnostiken som skall vara kostnadsfri i flera fall inte är det och att räntorna på de förmånliga lånen inte är så goda.

Men det vore nog mera förvånande om allt blev rätt redan första dagen, eller som den brittiske ministern säger:

We are not trying to pretend that we have everything right. There will be issues to address. We will be responsive to get rid of the niggles

Här skulle väl Sverige kunna ta ett initiativ eftersom vi redan har varit pÃ¥ banan? EnergiEffektiviseringsFöretagen har dessutom i sitt projekt “hälften bort” visat hur man kan samordna utförandet.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv