Koldioxidinfångning - konstgjord andning för fossilenergin?

Två artiklar i Energy Review, men kontrasterar eller kompletterar de varandra och frågan om på vilka grunder vår energiframtid skall bestämmas?

Två författare, knutna till förnybar energi, karakteriserar satsningarna på koldioxidinfångning (CCS) som orimligt kostsamma i jämförelse med deras egen teknik och framförallt dess utvecklingsmöjligheter ifråga om prestanda och kostnader.

It?s a poor innovation strategy that relies on higher costs to prolong sunsetting industries, but that is the best that CCS can offer.

En intervju med Eurelectrics nye ordförande diskuteras bl.a. kommissionens roll och inflytande. Han utesluter inte CCS och är villig att hjälpa kommissionen att utveckla en vision som han idag upplever som otydlig. Orden är rätt men vilket innehåll har de?

....that vision has to integrate four priorities: it has to address the security of supply issue, complement this with the CO2 reduction pathways, assess and support the role of renewables and efficiency improvements on our business and markets, and promote the strategic role of innovation for the long term.

Man kan undra vem av dem som har störst inflytande över den praktiska politiken, eller ......?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv