Kollektiv solförmörkelse

There obviously is no such thing as an energy crisis, säger man i en artikel i European Energy Review. Bakgrunden är att när man ser till inflödet av solenergi till jorden så överstiger det alla andra resurser mångfalt (se bild 1. nedan).

Varför tar vi inte in detta i våra bedömningar av energisituationen? Lider vi av kollektiv solförmörkesle? En kommentar till artikeln pekar på det uppenbara att solenergin inte är tillgänglig dygnet runt och att den är “gles” till sin natur.

Ja det har varit ett problem förr, men inte nu och ännu mindre i framtiden. Kostnaderna för solel har nyss gått om kärnkraft och kostnadskurvorna pekar åt olika håll (se bild 2 nedan) enligt en publikation från Worldwatch Institute.

image
BILD 1
———————————————-
image
BILD 2

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv