Kompetenser

Bakgrund
Hans Nilsson har arbetat med energifrågor och med teknikupphandling sedan 1966 inom energiföretag, kommuner, standardiseringsorgan, myndigheter och internationella samarbetsorgan. Genom FourFact genomför han uppdrag för svenska och utländska beställare. För närvarande är han ordförande i IEAs Demand Side Managament-program (http://dsm.iea.org) med 17 olika länder som deltagare.

Uppdragsgivare
Energimyndigheten (STEM)
Naturvårdsverket (SNV)
China Greenlight Project (UNDP)
Danska Energistyrelsen (ENS)
Norges Forskningsråd
Centrala Stadsrum, Falun
Region Värmland
EUs forskningsdirektorat (DG-Research)


Anställningar
Stockholms Stad (MFO)
NUTEK
Statens Energiverk (STEV)
Vattenfall
Stockholm Energi
Statens Industriverk (SIND)
Svenska Elektriska Kommissionen (SEK)
Malmö Energi

Kort CV (Engelska) för nedladdning
CV_short.pdf

Under rubriken “Referensmaterial” finner ni rapporter och publikationer från olika projekt vilka kan laddas ned. Kontakta mig för utförligare CV.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv