Kraft på burk klarar förnybar framtid

Det diskuteras livligt hur man skall klara en större mängd förnybar energi när vinden inte blåser och solen inte skiner. Som bekant är många som är vana vid hur energisystem av den gamla modellen byggdes upp mycket bekymrade. Till de som är mest bekymrade hör delar av Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, som efter att ha slagit larm om hur utökad vindkraft skulle kosta skjortan-och-femti blev uppläxade av Svenska Kraftnäts chef och tvingade till reträtt.

Utvecklingen går emellertid framåt även för andra lösningar än sådana som innebär ökad transmission och batteriområdet är ett. På Harvard forskar man om nya vätskebatterier också för storskaliga lösningar och då med “konventionella” kemikalier.

KVA kanske skulle sätta mera tilltro till forskningen?  cheese

 

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv