Kraftbolag under galgen

Det finns en gryende insikt hos kraftföretagen om att kunden inte (enbart) är en belastning. Det kan man notera i en artikel i Veckans Affärer om hur kraftföretagen “har gjort allting fel”. På samma tema funderar Citibank på om “energiföretagen är dinosaurer som väntar på döden”:

Today’s electric power utilities could lose half their addressable market to energy efficiency, solar and storage, and other distributed generation

Amory Lovins tycker dock inte att man behöver sörja över förlusten av företag som inte vill hänga med i utvecklingen. Istället skall man heja på dem som vill vara pionjärer i utvecklingen mot förnybar energi och effektivisering.

Nu skall det erkännas att sjukdomsinsikten finns och Eurelectric har i en rapport både noterat utvecklingen och skissat på hur företagen kan hantera den. Inte genom att motarbeta utan genom att anpassa sig och delta på den nya marknaden - även om ryggmärgsreflexen till motarbete ännu är stark hos några. Men när marknadens dom börjar likna en galge så ökar insikten.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv