Kreativ finansiering för ett grönt samhälle!?

Energi- och klimatdepartementet i Storbritannien har lanserat ett initiativ för att finansiera gröna investeringar och göra London till ett finanscentrum även för detta ändamål. Det kallas “Capital Markets Climate Initiative (CMCI)”. Ett visst samband tycks finnas även med Londons satsningar inför olympiaden 2010 och behovet av att göra den grön eftersom “London Green Fund” nämns. Den är bl.a. till för att kanalisera stora EU-resurser till Londons energieffektivisering inom det s.k. JESSICA-initiativet.

Det känns dock inte helt betryggande när Londons borgmästare i sitt uttalande hänvisar till deras erfarenhet av innovativa finansiella produkter.

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv