Kris också för ny energiteknik?

Oro och dysterhet sprider sig i finanskrisens spår. Varslen hos fordonsindustrin illustrerar med all tydlighet man kan önska vad som händer när man inte läser av signaler från omvärlden och marknaden rätt. Istället för att satsa på effektvitet och nya bränslen har man satsat på det som uppenbart inte var hållbart med bränsletörstiga fordon. Vissa bedömare fruktar att den nu pågående krisen överskuggar de djupare problemen med klimatet och behovet av en energiomställning medan andra ser möjligheterna.

Barack Obama tillhör de senare och påminde i senaste debatten med McCain om Al Gores förslag att göra USA oberoende av olja i ett tio-årsprogram. Det kan därför vara värt att påminna om att Sverige för inte så länge sedan hade en oljekommission som faktiskt tog fram ett underlag för hur vi skulle kunna skapa ett liknande program. Är det för mycket att hoppas att effektiviseringsutredningen skulle göra just det?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv