Addition som förminskar

De flesta av oss skulle kanske bli lite förbittrade om vi i löneförhandlingarna fick veta att vi skulle få ett lönelyft på 1000 kronor och om vi sedan upptäckte i lönekuvertet att det den första månaden bara blev 13. Vi skulle nog funderat över marginalskatterna ett tag, men så småningom bli varse att det var chefens nya förhandlingsmodell. Kanske skulle vi vid årets slut kanske bli lite mindre förtrytsamma när det tidigare aviserade lönelyftet gått upp till 153 spänn per månad. Och när chefen förklarat att han menade ett kumulativt lönelyft över hela året och att varje månads ökning med 13 kronor till sist blev 1000 pistoler på årsbas då skulle vi säkert förstå, men vi skulle känt oss lite blåsta.

Vi måste ha detta i åtanke när vi tar del av Energimyndighetens information om hur artikel 7 i det nya effektiviseringsdirektivet (EED) skall tolkas. Man talar nämligen om att det innebär ett sparbeting på minst 75 TWh. Det stämmer men det är en stegvis upptrappning under en sjuårsperiod som när man summerar alla årensresultat ger dessa siffror. Nivån på energianvändningen årsvis har bara minskat 19 TWh, se bild 1 nedan. Detta motsvarar c:a 3,5% av Sveriges energianvändning varje år vilket kan jämföras med målet för EUs direktiv som är 20%.

Existerande energiskatter skall enligt energimyndigheten svara för 24 TWh alltså en tredjedel av de 75 som skall utgöra vårt kumulerade beting. Hela övningen kring artikel 7 har drag av att göra beräkningar för att komma undan EED så enkelt som möjligt snarare än att försöka realisera den lönsamma potential som finns.

Det är synd för hela idén med EUs nya direktiv är att det finns en lönsam potential som ligger för fäfot och som det skulle gagna både vår ekonomi, våra jobb och vår miljö om den realiserades. Fraunhofer Institutet i Tyskland har på uppdrag av Tyska miljöministeriet visat dessa omfattande “negativa kostnader” (lönsamhet) i en rapport, se bild 2 nedan. Det är lite svårt att förstå varför detta bemöts med undanmanövrer i stället för med uppsträckta händer och entusiasm.

image
BILD 1: Bearbetad från Energimyndighetens rapport
——————-
image
BILD 2: Från Fraunhofers rapport Contribution of Energy Efficiency Measures to Climate Protection within the European Union until 2050

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv