Kunden är en del av energisystemet

Och kanske ännu mer så i framtiden. I USA där man i många delstater har system för att energiföretagen skall medverka till att sprida energieffektiv teknik räknar många med tillväxten ligger i ökad effektivisering och i att kunderna själv genererar energi (distributed generation) och levererar till nätet. APS i Arizona bedömer att för nästa decennium kommer 2/3 från kunderna. Det ökar företagets diversifiering vilket minskar deras risk och för kunderna minskar priset i förhållande till vad som skulle skett om man behövt bygga nya kraftanläggningar. Vilket man förklarar i en video.

Man har också i Arizona gjort en djupstudie av kundernas uppfattning och värdering av olika tekniska insatser och funnit att effektivisering värderas högst vad gäller miljö och kostnadseffektivitet (se bild nedan). Det är värt att notera att Arizona inte tillhör USAs mest progressiva stater men att energieffektivisering både av politikerna och företagen värderas högt. Man har som mål att minska energianvändningen med 22% till 2020 genom att göra användningen effektivare d.v.s. att ge minst samma nytta (ljus, kraft och värme) med mindre energi. Något för energimyndigheten att observera när man funderar över energiföretagens roll och möjligheten att använda vita certifikat?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv