Kunderna är smartare än sina mätare

För det kommande energisystemet ställs stora förhoppningar till att kunderna skall bli mera “flexibla” vad gäller energianvändningen. Och inte minst stora förhoppningar till att modern “smart” teknik” skall göra det möjligt och kanske helst automatiskt. Det är sedan höljt i dunkel om människor tycker att det är bättre att tvätta på natten för att spara ett par kronor om året. Ty oftast är det prisargumentet som åberopas som den drivande kraften för vår vilja att ändra beteende.

En mera nyanserad bild får man i en holländsk studie med det långa (men förklarande) namnet “The end-users as starting point for designing dynamic pricing approaches to change household energy consumption behaviours”. Man har laborerat med flera olika kombinationer at prissystem och teknik för att signalera prissituationer, men framför allt med olika metoder att ge återkoppling (feedback), se bild nedan.

Det är inte minst innehållet i återkopplingen som är intressant visar det sig. Prisförändringarna må vara fakta men är inte för alla ett tillräckligt argument att göra förändringar. Och inte heller är tekniken att med mätare ge ackurat redovisning alltid viktig. Det går till och med bra med kylskåpsmagneter!!

Vilket leder till åtminstone 3 reflexioner:
1. Kunder är smartare än sina mätare
2. Vad allt kan inte dessa beteendemänniskor hitta på
3. The economic man is not the friend we need. grin

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv