Kungliga Vetenskapsakademin och mytologin

Någonstans i mytologins värld dväljs de, men är det Midgård eller Valhall? De meddelar i en artikel att de inte gillar satsningen på vindkraft. Det kostar, säger de, hundratals miljarder. Det är nu inte sant, men det är en långlivad skröna.

Vi lever kanske i Midgård? Utanför vilket rike finns intet, ty: “Behovet av fossilfri el i Sverige täcks av befintliga energikällor.” Så det är bara vad som finns i Sverige som räknas. Ja utom när det stundtals har behövts import av el till Sverige. Då brukar det framhållas att den är smutsig när den kommer från Danmarks kolanläggningar. Eller när det argumenteras att vi i Sverige borde byggas mera kärnkraft så att vi kan exportera el. Så nog borde väl Svenska möjligheter att skapa ny fossilfri el även från vind ha ett värde även för KVA?

Om det då inte är Midgård kan det då vara Valhall? Där slaktar man grisen varje kväll men den återuppstår frisk och fräsch morgonen därpå. Med ett sådant synsätt behöver vår fossilfria (kärnkraft) som, trots att den åldras, inte behöver ersättas. Av t.ex vindkraft.

Vindkraft istället för kärnkraft - absolut otänkbart - enligt KVA. Det blåser inte när det är kallt och då måste vi ju stänga av kylskåpet (jo de skriver så). Ja så skulle det nog vara förr i tiden, då den nordiska mytologin var levande, men i det energisystem som håller på att växa fram med smarta nät och “supernät” styr man både tillförsel och efterfrågan effektivare än att bara knäppa av och på. Integration av intermittent kraft och av laststyrning är en realitet med stor potential, vilket IEAs DSM-program visar.

Men deras upprördhet gäller att de anser att satsning på transportsektorns utsläpp vore bättre än satsningar på vindkraft. “...om denna utveckling tillåts fortsätta, blir ett elöverskott med åtföljande subventionerad elexport från Sverige.”, skriver de. Men vänta nu? En satsning på elproduktion kan ju just gagna transportsektorn! IEA har bedömt att möjligheten att minska utsläppen från transporter ligger i ökad användning av elfordon av olika slag (se bild).

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv