Kungliga Vetenskapsakademin och mytologin

Någonstans i mytologins värld dväljs de, men är det Midgård eller Valhall? De meddelar i en artikel att de inte gillar satsningen på vindkraft. Det kostar, säger de, hundratals miljarder. Det är nu inte sant, men det är en långlivad skröna.

Vi lever kanske i Midgård? Utanför vilket rike finns intet, ty: “Behovet av fossilfri el i Sverige täcks av befintliga energikällor.” Så det är bara vad som finns i Sverige som räknas. Ja utom när det stundtals har behövts import av el till Sverige. Då brukar det framhållas att den är smutsig när den kommer från Danmarks kolanläggningar. Eller när det argumenteras att vi i Sverige borde byggas mera kärnkraft så att vi kan exportera el. Så nog borde väl Svenska möjligheter att skapa ny fossilfri el även från vind ha ett värde även för KVA?

Om det då inte är Midgård kan det då vara Valhall? Där slaktar man grisen varje kväll men den återuppstår frisk och fräsch morgonen därpå. Med ett sådant synsätt behöver vår fossilfria (kärnkraft) som, trots att den åldras, inte behöver ersättas. Av t.ex vindkraft.

Vindkraft istället för kärnkraft - absolut otänkbart - enligt KVA. Det blåser inte när det är kallt och då måste vi ju stänga av kylskåpet (jo de skriver så). Ja så skulle det nog vara förr i tiden, då den nordiska mytologin var levande, men i det energisystem som håller på att växa fram med smarta nät och “supernät” styr man både tillförsel och efterfrågan effektivare än att bara knäppa av och på. Integration av intermittent kraft och av laststyrning är en realitet med stor potential, vilket IEAs DSM-program visar.

Men deras upprördhet gäller att de anser att satsning på transportsektorns utsläpp vore bättre än satsningar på vindkraft. “...om denna utveckling tillåts fortsätta, blir ett elöverskott med åtföljande subventionerad elexport från Sverige.”, skriver de. Men vänta nu? En satsning på elproduktion kan ju just gagna transportsektorn! IEA har bedömt att möjligheten att minska utsläppen från transporter ligger i ökad användning av elfordon av olika slag (se bild).

image

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv