Kvalitet kommer inifrån

Häromdagen skrev Gunnar Rundgren en debattartikel i Svenska Dagbladet. Inte om energi eller effektivisering utan om vårdfrågor. Men det var en betraktelse som har största betydelse också för oss energinördar eftersom den utgår från frågan om hur man skapar kvalitet i en verksamhet.

Vi har ju sett hur olika system tas i bruk för att leda och följa upp hanteringen av energi och effektivisertingen. Ofta baseras de på eller utnyttjar olika kvalitetssystem för att ge stadga och riktning åt förändringsprocesserna. Det är bra - men är det tillräckligt? Eller är det som man ibland säger - ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för framgång?

Gunnar Rundgren skriver nämligen i sin artikel:

Kvalitetssystemen bygger på åsikten att folk presterar bättre om de blir tillsagda vad och hur de skall göra något i stället för att ha frihet och motivation att förstå varför.

Simpelt men sant. Om man inte är motiverad (förstår varför - vill åstadkomma kvalitet - är stolt över det man gör - får cred) så är risken stor att man skapat ett system med checklistor men utan innehåll.

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman talar om skillnaden mellan information och kunskap. Vi kan ha mycket information men sakna kunskap därför att vi inte kan sätta informationen i ett sammanhang. Vi har ingen egen relation till den.

Samma spår är Wijkman och Rockström inne på i sin bok “Bankrupting nature” när de resonerar om Ervin Laszlos distinktion mellan awareness och knowledge. Vi måste se till att all information och awareness transformeras till kunskap för det är först då den kan bli till varaktig handling - till kvalitet!

Det talas ibland om behovet av eldsjälar. Det minskar inte bara för att man är informerad och ISO-certifierad. Kvalitet kommer inifrån.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv