Kvalitetsmärkning av fjärr-energi

Ja det kanske blir följden av ett projekt som drivs av Euroheat and Power. Man lägger fast metoder för hur effektiviteten av olika system skall kunna bedömas på likvärdig grund och särskilt vad det betyder i termer av hur icke-förnybara resurser används. En intressant sak är att man försöker konstruera ett Europa-index för värmebehov och som är korrigerat för klimatskillnader.

image
Man kartlägger också hur byggnader värms f.n. inom EU-området.
image

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv