Ladda Sverige missar målet

Svensk Energi lanserar en kampanj med det lite märkliga namnet “Ladda Sverige” där man vill ändra svenskarnas syn på el. Ty enligt kommunikationsplanen (kommunikationsstrategi_Svensk_Energi.pdf)är el en förutsättning för det hållbara samhället och dessutom prisvärt. Men någonstans har det kommit grus i maskinen. Det anar man i rubriken på deras pressmeddelande “Att spara el räddar inte klimatet”.

Det grundläggande problemet tycks vara att de skiljer svensk och nordisk el från annan. Den hemmagjorda elen är fossilfri och därmed bra. Men el handlas numera och framgent i ökande grad i ett Europeiskt system. Så om man sparar på svensktillverkad el kan den användas av en dansk, tysk eller polack där man har mera fossilbaserad el. För inte kan väl Svensk Energi mena att all elanvändning är effektiv bara för att den används i Sverige? Det skulle ju vara som att säga att man inte kan vara alkoholist om man bara dricker hembränt!

Man erkänner att el belastas av “vinster och direktörsbonusar i enskilda företag”, men ändå skall el uppfattas som prisvärd. Konsumenternas betalningsvilja skall nämligen öka genom att el skall uppfattas som miljö- och klimatvänlig. Så vad skall man göra åt det faktum att övervinster förekommer och landar i producentledet där man bl.a. skördar att den billiga produktionen får samma pris som den dyra?

Det trista i kråksången är att det är miljö- och klimatfrågorna man laddar emot. Och alldeles särskilt att elföretagen som försöker hjälpa sina kunder att hushålla (=spara; =vara ekonomisk) med resurser när de används i övermått. Man anser nämligen att branschens egen kommunikation befäster den negativa bilden av el! Man ser tre problem (sidan 6):

Paradox ett
Elanvändarna matas med information från elföretagen om att de ska minska sin användning. Enskilda elföretag har anpassat sin kommunikation efter en rådande negativ bild av el, som ytterligare förstärker densamma.
I själva verket har ett företag begränsade möjligheter att framstå som genuint trovärdigt i kommunikation som uppmanar till att minska användningen av en vara eller tjänst som företaget säljer. En sådan kommunikation kan tvärtom bidra till att befästa misstron. Mottagaren utgår nämligen i många fall från att företaget har en dold agenda och egentligen vill sälja mer, inte mindre.

Paradox två
För det andra motiveras informationen om minskad elanvändning med klimat- och privatekonomiska argument, något som förstärker bilden av el som dyrt och dåligt för klimatet.

Paradox tre
För det tredje ger flera av de flitigast använda tipsen liten och/eller oklar effekt. Tips om att släcka lampan ger varken någon effekt på klimatet eller i hushållskassan. Detta kan spä på den frustration som många konsumenter redan känner inför elanvändningen, elräkningen och elföretagen i allmänhet.
Kommunikationen har (dessvärre) varit framgångsrik. Att spara el är idag den åtgärd som flest människor uppger att de gör för att förbättra miljön, enligt en SIFO-undersökning.

Ett av projektets delmål är att skapa enighet i branschen om att denna kommunikativa trippelparadox bör brytas.

Men det finns hot mot projektet (sidan 19):

Om projektet får negativ publicitet ökar också risken för att enskilda medlemmar inte orkar hålla i den ursprungliga planen utan faller tillbaka i beteenden som att uppmana elanvändarna att minska elanvändningen.

Det är en mycket trist uppläggning av en kampanj för de har så rätt i ansatsen att El är mycket viktigt för det uthåliga samhället, men Alla resurser måste användas klokt och sparsamt .

Och till sist måste man undra vad är det som skall laddas (i) Sverige? Och vad skall man ladda emot? Så här står det på sidan 18:

Miljörörelsen är kritisk till Sveriges ?elberoende? och ser höga elpriser som ett sätt att minska elanvändningen och därmed behovet av främst kärnkraft (men även minskat behov av ytterligare utbyggnad av vattenkraften). Kärnkraftsmotstånd i kombination med ett traditionellt motstånd mot älvutbyggnad för vattenkraft yttrar sig som ett generellt ?elmotstånd?. Miljörörelsen har en hög trovärdighet i debatten och bidrar till den negativa synen på el som råder. Deras argument behöver bemötas, annars kan de blockera en förändrad syn på el.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv