Lärdomar från Samsö

De flesta av oss känner till att Samsö är ett storskaleexperiment att göra om ett samhälle till att bli 100% förnybart. Men vad har de åstadkommit och hur representativa är deras erfarenheter? Kan man anta att det som 4000 människor gör går att mångfaldiga 10-100-1000 gånger?

Deras egen bedömning i en utvärdering av tio års verksamhet är att om man skulle skala upp Samsö till Danmarks storlek och förhållanden så skulle det fordra investeringar på 90 miljarder ? men spara 8 miljarder varje år. En rimlig avkastning på att göra ett samhälle fritt från växthusgaser tycks det.

De rapporterar också att de lyckats med sina målsättningar vad gäller förnybar energi men inte effektivisering samt att man nått en del sysselsättningseffekter. De har också gjort intressanta iakttagelser om sambandet mellan demokrati och utnyttjande av resurserna i lokalsamhället. Det handlar ju om utnyttjande av allmän egendom.

Nu går de vidare till en andra etapp kallad 2.0 inom Energiakademiet. Och hav tröst Du som tycker att danska språket är svårt. All text finns på engelska också.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv