LÄRINVESTERINGAR är inte subventioner

Med viss regelbundenhet dyker det upp påståenden om att man skall undvika “subventioner” till förnybar energi. Istället bör vi hålla oss till den lönsamma kärnkraften som dessutom är nästa koldioxidfri. Nu senast i SvD - håhåjaja.

1. För en tid sedan rapporterades att el från solceller nu är ekonomiskt konkurrenskraftig i delar av Europa. Det har den blivit därför att man investerat i denna teknik så att man har kunnat utveckla den till den nivå den nått idag och kan fortsätta att utvecklas (prestanda och kostnader) av egen kraft. Lärinvesteringar är inte subvention - Marknader måste skapas.

2. Kärnkraften ger också upphov till emissioner av växthusgaser. I SvD citeras en studie av Vattenfall. Det finns andra bedömningar som visar på betydligt högre utsläpp (se tabell nedan). En av de avgörande skillnaderna i olika studier tycks vara i hur hög grad man tar hänsyn till bränslecykeln och avfallshanteringen. Den studie som länkas här har åtminstone granskats i en publiceringsprocess.

Artikelförfattarna i SvD målar ut Harmageddon för både glesbygden och industrin till följd av lärinvesteringarnas påverkan på elpriset. Industrin har säkert problem med kostnader som de kan bota med lönsam energieffektivisering. Kostnader är nämligen pris gånger volym. Och volymen kan minskas på ett lönsamt sätt!

Sedan har vissa delar av industrin problem, bland annat pappersindustrin, som beror på vikande efterfrågan för vissa produkter. Det botas inte av att man vidmakthåller miljömässigt tveksam elproduktion.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv