Laststyrning och fotboll

Fotboll är väl en last i sig men det är också tedrickande. Åtminstone i England. Och när man kombinerar de båda får man ett intressant fenomen kallat “Kettle pick-up”, se bild nedan. Det är National Grid i Storbritannien som redovisar vad som hände i semifinalen mellan England och Tyskland i världsmästerskapen 1990. Då påverkades elbelastningen markant när man behövde lugna sina nerver med “a nice cup of tea”. Det blev dock ingen World Cup! grin

Det illustrerar ju tydligt att det finns stora möjligheter att påverka elbelastningen både upp (kettle pick-up) och ned (genom att sända spänannde fotbollsmatcher på TV). Frågan är hur vi skall kunna sätta det i system?

Ett mera närliggande exempel på belastningsförändring finns i gårdagens generalstrejk i Spanien. OBS knappa in datumet 2010-09-29 i nedre vänstra hörnet, men se det inte som ett exempel på god påverkan på energianvändningen utan snarare som en fantastiskt bra redovisning som Spaniens RED Electrica (motsvarigheten till Svenska Kraftnät) har.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv