Laststyrning och fotboll

Fotboll är väl en last i sig men det är också tedrickande. Åtminstone i England. Och när man kombinerar de båda får man ett intressant fenomen kallat “Kettle pick-up”, se bild nedan. Det är National Grid i Storbritannien som redovisar vad som hände i semifinalen mellan England och Tyskland i världsmästerskapen 1990. Då påverkades elbelastningen markant när man behövde lugna sina nerver med “a nice cup of tea”. Det blev dock ingen World Cup! grin

Det illustrerar ju tydligt att det finns stora möjligheter att påverka elbelastningen både upp (kettle pick-up) och ned (genom att sända spänannde fotbollsmatcher på TV). Frågan är hur vi skall kunna sätta det i system?

Ett mera närliggande exempel på belastningsförändring finns i gårdagens generalstrejk i Spanien. OBS knappa in datumet 2010-09-29 i nedre vänstra hörnet, men se det inte som ett exempel på god påverkan på energianvändningen utan snarare som en fantastiskt bra redovisning som Spaniens RED Electrica (motsvarigheten till Svenska Kraftnät) har.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv