Låt inte ekonomerna sätta målen…..

för klimat- och miljöarbetet säger ekonomen Kenneth Hermele i OBS den 3 Juni! Orsaken till hans påstående är den senaste övningen som Björn Lomborg haft med Copenhagen Consensus för att på nytt försöka “bevisa” att klimatfrågorna inte är viktiga utan att man skall arbeta med följderna istället för orsakerna. Eller som Hermele säger “Visa hur man effektivt använder resurserna för fel saker”.

Frågan är emellertid om gränsen går mellan att arbeta med målen och medlen. Hermele menar att ekonomerna inte bör ha “tolkningsföreträde” när det gäller målen men även en hel del av medelsdiskussionen beror på vilken världsbild ekonomen företräder och är inte enbart en teknikalitet. Anser man t.ex att människors handlingar enbart styrs av kortsiktig egennytta eller kan man tänkas agera på annat sätt? Alternativt, vad betyder kortsiktig egennytta - är det samma för oss alla? Amartya Sen (också ekonom) skrev om “Rational fools” i sin kritik av synen på att människors beteende.

 

 

 

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv