Låt oss anta att vi har ett trollspö

Det finns flera historier om hur ekonomer löser problem och som börjar med orden “Låt oss anta”. Nu verkar det som om The Economist i sitt senaste nummer visar att det inte bara är en historia utan verklighet. Men låt oss börja med deras alldeles korrekta uppmaning att “Fånga Dagen” nu när oljepriset sjunker kan man ta bort alla subventioner vars syfte varit att hålla energipriset lågt där de förekommer världen över. Man kan till och med göra som de säger omvända tricket att spara in skattepengarna från subventionerna och vända dem till skatteintäkter. Världens chans alltså!

Men sedan börjar det glappa!

De konstaterar att priset för renare energikällor också är i fallande (...the price of cleaner forms of energy is also falling…) men har inte förstått att detta sker till följd av massiva riktade insatser för ” marknadens tekniklärande” (..In Europe the giveaways are a little different—billions have gone to wind and solar projects…). Och ännu värre de har gjort egna tolkningar utan att kolla Tysklands energistatistik (... Germany’s rushed exit from nuclear power ended up helping boost American coal and Russian gas….)

De hävdar att man genom skatter kan styra om från fossilanvändning till andra energislag men om de skattehöjningar de argumenterar för är avsedda att ta tillvara det ekonomiska utrymme som prissänkningarna ger så står vi ju bara kvar på samma gamla kostnadsnivå som var otillräcklig för att minska fossiltörsten. (With petrol and natural gas getting cheaper by the day, ..... Higher taxes would encourage conservation, dampen future price swings and provide a more sensible way for governments to raise money.)

Och ännu märkligare blir det när de vill exploatera dyrare och mera miljöskadliga fossilresurser samtidigt som fossilpriserna sjunker! (America should approve Keystone XL and lift its export restrictions, while European politicians should make it much easier to exploit the oil and gas in the shale beneath their feet.)

Det verkar som om The Economist är offer för det som kallas “solution bias” det vill säga att när man inte gillar lösningen så förnekar man och omformulerar problemet. För om man bara har ett bra trollspö så löser man det nog.

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv