Låt oss köpa en hållbar framtid

Frankrike har antagit en plan för att använda offentliga sektorns upphandlingar mera aktivt för att främja “grönare” produkter och “köpa en hållbar framtid”. Inte oväntat är ambitionen att Frankrike skall bli bäst i Europa. Och det kan behövas. En studie av offentliga upphandlingar i Europa placerade inte Frankrike särskilt högt. Sverige kom i den på betydligt bättre plats. Men det kan väl knappast bero på att Sverige har en klart uttalad policy men möjligen ett högre medvetande om möjligheterna?!

Oavsett vilket kommer vi att ha god hjälp av EU att behålla och befästa vår position. De har nyligen lanserat en web-sida för grön upphandling som kan bli till stor hjälp.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv