Lee Schipperstipendiet.

“Han fattas oss” som Bork säger i Ronja rövardotter när han sörjer sin bortgångne vän.

Nu har det instiftats ett stipendium i Lee Schippers namnto advance transformative research in efficient and sustainable transport” och det är bråttom att ansöka (senast den 19 december). Med tanke på Lees anknytning till Sverige vore det väl kul om några svenskar gav sig in i leken. Han har säkert inspirerat många under de gångna åren.

Och för oss alla så fattas Lee inte mindre, men känns ändå närmare i en filmad föreläsning från Stanford. För mig (och nu när vi närmar oss jul) kan jag när som helst höra honom sjunga “Tre gubbar från pepparkakeland”.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv