Life-cycle cost var mormors grej

Hon brukade nämligen säga att “den som köper billigt - köper dyrt” och menade att bättre kvalitet håller längre och därför blir billigare i längden. Hon hade många andra kloka ord att förmedla och gjorde det ofta i ordspråkets form. Hade någon frågat mormor om vilken återbetalningstid som var lämplig skulle hon nog bett vederbörande fara och flyga.

Mycket av det vi uppfostrats med på detta sätt kan vara nyttig lärdom också när vi funderar på energieffektivisering. Ordspråken kan fungera som snabbkopplingar för mana till eftertanke om vad som står på spel och för att komma runt en del av de psykologiska hinder som står och lurar oss i fel riktning. Det var grundtanken för bidraget till årets eceee:
1. Text (1-242-13_Nilsson.pdf)
2. presentation i pdf (Proverb_pdf.pdf).

Det bedrägliga med ordspråk är dock att de kan gå i båda riktningarna. De kan både utmana en felaktig uppfattning och stödja den, men de kan alltid bli till nytta för att lossa “tankens band”.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv