Lite tjatigt kanske, men….

....det förtjänar att nämnas igen att den process som nu inletts med ländernas klimatåtaganden (INDC) kan vara starten på en våg av innovationer som gör att man faktiskt klarar tvågradersmålet även om det som nu läggs på bordet inte är tillräckligt.

Frågan är bara om berörda länder förmår ta tag i frågan och se till att “åka dit pucken är på väg”. Vi har det väl förspänt både med en Energikommission och ett nationellt innovationsråd.

Om man vill se en fullskaleversion av hur en sådan process ser ut kan också se det på nära håll i Tyskland. The Guardian visar det och också dess motsats där de ställer Storbritanniens märkliga kärnkraftsatsning som motexempel.

Hinkley Point C nuclear plant in Somerset will cost electricity customers at least £4.4bn in subsidies. “They are cutting down on solar, PV [photovoltaics], purportedly for cost reasons, while on the other hand they pledge to guarantee the nuclear industry and energy price twice the market price for the next 30 years. That’s crazy.”

Så visst finns det fallgropar på vägen om man inte ser upp

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv