Nattens fjät är tunga!

Det känns som om vi som sysslar med energiomställningar och ser affärsmöjligheterna måste krypa närmare varandra och lysa upp mörkret. En energikommission skulle inte vara så dumt så att det förb-e och enformiga tjatandet om kärnkraften skulle kunna tas bort från agendan. Men det ser dystert ut.

Vill man se lite på möjligheterna rekommenderas referatet från Energirådgivarnas kongress (med bilder och allt). Eller presentationerna från kampanjen Renovate Europe där man kan se lite exempel och annat som bygger upp anden.

Dags att någon stiger in i detta ensliga hus!

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv