Low-emission and supergrid(s) - Motsatspar eller komplement?

Kommissionär Barroso har i sin återvalskampanj tagit upp energifrågorna och gör det med aspekterna klimat och energisäkerhet. I hans tappning blir det en satsning på låga utsläpp av växthusgaser och supernät för både el och gas. Dessa supernät skall kunna hämta lågemissions energi med både gas från Kaspiska havet (Nabucco-projektet) och sol-el från Sahara.

Vi får hoppas att detta inte står i motsats till den avgående energikommissionärens Piebalgs visioner om energieffektivitet och om smarta nät. Mycket av den energi vi behöver kan vi nämligen finna på betydligt närmare håll än i Asien och Afrika.

Smarta nät som utnyttjar decentraliserade förnybara energiresurser är super - men de behöver inte vara supernät!

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv