Ludditer i underhuset

Eller “Downtown Lobby del 2”. Ordkriget i den Brittiska regeringen eskalerar och det senaste är att en representant för den mindre koalitionspartnern, Liberalerna, anklagar sina kollegor i majoriteten, Tories, för att låta sig styras av Ludditer i deras bakre led. (Ludditer var de som slog sönder textilmaskiner i England i 1800-talets början eftersom sådana ansågs hota arbetet.) Här applicerar man uttrycket på klimatförnekarna - väl funnet!

Eftersom detta tycks ingå i en intrig med flera medverkande kan det vara av intresse att titta lite på Silobreakers schema över de inblandade. Snart är de lika många som i Downton Abbey!

To be continued.

PS Men vore inte ett liknande meningsutbyte tänkbart i Sverige? Jag kan utan vidare identifiera några motsvarigheter till dem som agerar i Storbritannien.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv