Människor och effektivisering

Som vi alla (borde) vet(a) så finns det en stor potential för energieffektivisering. Det finns gubevars några, inte helt obetydliga vad gäller makt och inflytande, motståndare kvar där man hävdar att alla lönsamma åtgärder redan är genomförda. Ett av de ljus som får dessa troll att spricka kommer från den gren av ekonomin som kallas beteendeekonomi. Det är dessa ekonomer som tar hänsyn till hur folk vanligen tänker och agerar.

Hitintills har de inte synts så mycket i det praktiska livet om man bortser från några Nobelpris (Akerlof, Kahneman och nu Shiller) men de börjar formera sig som uppdragstagande företag. I Ideas 42 finner man både Daniel Kahneman, Richard Thaler och Sendil Mullainathan i styrelse och som rådgivare. Ett av deras arbetsområden är energieffektivisering och ett arbetsprov finner man i Hunt Allcotts paper “Social Norms and energy conservation”. Där har han studerat hur företaget OPWER kommunicerat för att effektivsera användningen.

Och alltså visat att människor som redan gjort allt som (de ansåg) var lönsamt kunde göra lite till. Hoppsan!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv