Mätare på väggen där - säg mig nu vad billigt är

Det är väl den förhoppning som ställs på så kallat smarta mätare och nya debiteringssystem. Ett sorts credo för den “ekonomiske mannen” som styrs av prissignaler och som låter tvättmaskinen gå igång på natten när elpriset är lågt. För den troende blir det enkelt.

“Get an inhome display, give it your family, you will see how enthusiastic they will become!”

European Energy Review rapporterar med välgörande skepticism från ett möte i Amsterdam om både mätarna och frågorna om hur de data som blir tillgängliga också skall göra nytta.

Utilities should realise ....  that “customers want insights, not data”. .... : smart energy systems will only work if they satisfy the needs of consumers. The market has not nearly reached that stage yet.

Om mätarna skall vara riktigt smarta skall de också kunna ge kunden information som kan bli till insikter och handling t.ex. på det sätt som det amerikanska projektet Green Button lagt upp. Data laddas ned i ett format som kan lämnas till ett EnergiEffektiviseringsFöretag som kan göra jobbet och förmedla insikten. I Sverige är PlaybackEnergy inne på det spåret.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv