Mätare på väggen där - säg mig nu vad billigt är

Det är väl den förhoppning som ställs pÃ¥ sÃ¥ kallat smarta mätare och nya debiteringssystem. Ett sorts credo för den “ekonomiske mannen” som styrs av prissignaler och som lÃ¥ter tvättmaskinen gÃ¥ igÃ¥ng pÃ¥ natten när elpriset är lÃ¥gt. För den troende blir det enkelt.

“Get an inhome display, give it your family, you will see how enthusiastic they will become!”

European Energy Review rapporterar med välgörande skepticism från ett möte i Amsterdam om både mätarna och frågorna om hur de data som blir tillgängliga också skall göra nytta.

Utilities should realise ....  that “customers want insights, not data”. .... : smart energy systems will only work if they satisfy the needs of consumers. The market has not nearly reached that stage yet.

Om mätarna skall vara riktigt smarta skall de också kunna ge kunden information som kan bli till insikter och handling t.ex. på det sätt som det amerikanska projektet Green Button lagt upp. Data laddas ned i ett format som kan lämnas till ett EnergiEffektiviseringsFöretag som kan göra jobbet och förmedla insikten. I Sverige är PlaybackEnergy inne på det spåret.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv