Maka plats för avkarboniseringen

IEA släppte i all tysthet häromdagen en viktig skrift kallad “Repowering Markets” med undertiteln “Market design an regulation during the transition to low-carbon systems”.

Tystheten beror mest på att de larmat så mycket för sin nya analys av oljemarknadernas utveckling och att så mycket fokus riktas på hur oljepriset kan komma att utvecklas. Men den här skriften kan för många av oss vara mycket viktigare. Åtminstone i den meningen att här handlar det om något som vi med rimliga insatser kan påverka själva.

Först måste man påminna om att skillnaden mellan misslyckande och framgång heter EFFEKTVISERING och FÖRNYBAR ENERGI (se bild nedan). I IEAs bild finns kärnkraft med som en närmast försumbar post och den kan lätt plockas bort om man bara våga ta steget att realisera den potential som finns men inte ens IEA vågar hoppas att sådan klokskap skall få plats i medvetandet hos våra beslutsfattare.

Det handlar sedan om hur man rent praktiskt skall få ihop ett regelsystem och IEA visar att det finns flera sätt. En oumbärlig skrift för den intresserade. Vill man börja med en snabbtitt så finns det här.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv