Maktspel om effektiviseringen i Bryssel.

Det var aviserat att en “Energy Efficiency Action Plan” skulle presenteras av EU-kommissionären denna vecka. Men det förefaller som om det finns krafter som vill förhindra detta. Om man jämför kommissionärens uttalande för en månad sedan med de han gör idag så förefaller ryktena om maktkamp vara sanna. Någon säger att man måste ha en “helhetssyn” på energin och därför måste ta med kärnkraft och kol. Jovisst, MEN om man vill skapa ett uthålligt system så måste man börja i rätt ände och det är effektivare användning. Om vi fortsätter att slösa dömer vi också oss själva att fortsätta med en tillförsel som är skadlig/osäker (välj själv ord).

Så här sade Kommissionären den 23 Augusti:
A package of reports and measures in the energy field will also be tabled together with the Strategic EU Energy Review. This ?energy package? will include, inter alia,

* a report on the internal market,
* a priority interconnection plan,
* a road map on renewable energy,
* a report for a proposal on heating and cooling from renewable sources,
* a report on the implementation of the directive on the promotion of electricity produced from renewable energy sources;
* a report on the implementation of the biofuels directive and a proposal for an amended Directive;
* a communication on clean coal technologies.

The ?energy package? will be preceded by the presentation of an Action Plan on Energy Efficiency at the end of September.
———————————————————————————-

Och så här lät det den 22 September:
Thus, at the end of this year it is my intention that the Commission tables:

Firstly, a EU Strategic Energy Review, that will endeavour to provide a vision - a central European energy objective - that will underpin a European Energy Policy and give a practical step-by- step road map on how to achieve this vision.
Secondly, the Long-term Renewables Road Map;
Thirdly, the Internal Energy Market Review and the final results of the Sectoral Competition Energy Enquiry;
Fourthly, a Priority Interconnection and Infrastructure Plan;
Fifthly, a Communication on Sustainable Coal; and
Finally, a “PINC” Communication on nuclear energy in the EU as required by the Euratom Treaty.

In addition to these documents the Action Plan on Energy Efficiency will also be tabled by the Commission, and it is our intention to put forward a Strategic Energy Technology Plan in 2007.


IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv