Maktspel om effektiviseringen i Bryssel.

Det var aviserat att en “Energy Efficiency Action Plan” skulle presenteras av EU-kommissionären denna vecka. Men det förefaller som om det finns krafter som vill förhindra detta. Om man jämför kommissionärens uttalande för en månad sedan med de han gör idag så förefaller ryktena om maktkamp vara sanna. Någon säger att man måste ha en “helhetssyn” på energin och därför måste ta med kärnkraft och kol. Jovisst, MEN om man vill skapa ett uthålligt system så måste man börja i rätt ände och det är effektivare användning. Om vi fortsätter att slösa dömer vi också oss själva att fortsätta med en tillförsel som är skadlig/osäker (välj själv ord).

Så här sade Kommissionären den 23 Augusti:
A package of reports and measures in the energy field will also be tabled together with the Strategic EU Energy Review. This ?energy package? will include, inter alia,

* a report on the internal market,
* a priority interconnection plan,
* a road map on renewable energy,
* a report for a proposal on heating and cooling from renewable sources,
* a report on the implementation of the directive on the promotion of electricity produced from renewable energy sources;
* a report on the implementation of the biofuels directive and a proposal for an amended Directive;
* a communication on clean coal technologies.

The ?energy package? will be preceded by the presentation of an Action Plan on Energy Efficiency at the end of September.
———————————————————————————-

Och så här lät det den 22 September:
Thus, at the end of this year it is my intention that the Commission tables:

Firstly, a EU Strategic Energy Review, that will endeavour to provide a vision - a central European energy objective - that will underpin a European Energy Policy and give a practical step-by- step road map on how to achieve this vision.
Secondly, the Long-term Renewables Road Map;
Thirdly, the Internal Energy Market Review and the final results of the Sectoral Competition Energy Enquiry;
Fourthly, a Priority Interconnection and Infrastructure Plan;
Fifthly, a Communication on Sustainable Coal; and
Finally, a “PINC” Communication on nuclear energy in the EU as required by the Euratom Treaty.

In addition to these documents the Action Plan on Energy Efficiency will also be tabled by the Commission, and it is our intention to put forward a Strategic Energy Technology Plan in 2007.


Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv