Man kan lita på DN.

När det gäller energifrågor är de konsekventa. Nu senast hävdar de att frågan om den ineffektiva glödlampans försvinnande från marknaden är ett beslut som fattats i lönndom och är odemokratiskt. De anar att ekodesigndirektivet kommer att innebära flera odemokratiska beslut. Ty menar de vi har ett tjänstemannastyre där för- och nackdelar inte prövats till fullo. Vilket möjligen säger mera om vilket vakuum de själv befinner sig i eftersom det är få frågor som stötts och blötts som frågan om lamporna.

Men det är inte första gången de känner att medborgaren hotas av effektivare energianvändning. För några år sedan ansåg de att energideklarationer var förmynderi och ledde till att deklaranterna snokade i folks hem.

Effektivare energianvändning hotar alltså både demokratin och den personliga integriteten. De brukar vara mera förstående till utbyggnaden av kärnkraft vilket bör ske på det sätt och i den takt marknaden vill och utan onödigt politiskt inflytande.

Men det är kanske ännu lite kusligare än det ser ut! Kan DN ha låtit sig inspireras av den nya Teapartydrottningen i USA, Michelle Bachmann och hennes Light Bulb Freedom of Choice Act?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv