Man kan spara mycket energi i byggnader!

Det är sannerligen ingen nyhet och det är därför man med stor skepsis börjat titta i en ny rapport från FNs miljöorgan UNEP. Och sannerligen är det lite som är nytt ifråga on dessa slutsatser men ändå är det en nyttig rapport. Den säger t.ex att även energisparande åtgärder bör bli föremål för CDM-stöd. Det hat varit svårt att få accepterat tidigare. Men framförallt visar den många intressanta detaljer om hur byggsektorn utvecklas globalt och det finns mycket bra illustrationer till detta.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv