Mångfalt betalt med liten insats

Vad gör ett litet land med begränsade resurser och som vill kunna följa med i utvecklingen på energiorådet? Ett gott tips är att vara med i IEAs tekniska samarbeten. De nordiska länderna har alla insett detta och är flitigt medverkande i de 40-talet (varav 15 handlar om energieffektivisering) så kallade Energy Technology Initiatives (även benämda Implementing Agreeements) som finns. På så sätt kan de följa med i mycket mera än de själva annars inte skulle haft råd med.

Tyvärr är kännedomen om verksamheten inte så vitt spridd som man skulle önska men det finns en enkel väg in i denna värld och det är via den årsrapport som IEA gör. Rekommenderas inte minst till konsulter som kan finna att mycket av det som de funderat över kanske redan finns publicerat i någon form av IEAs olika grupper. Länkarna finner ni i rapporten.

Blir vi vad vi är eller är vi bara vad vi var?

Världsbanken gör en sammanställning över hur olika länder i världen klara av omställningen till uthållig energi i en publikation kallad “RISE: Regulatory Indicators for Sustainable Energy

För svenskt vidkommande är läsningen inte helt uppmuntrande. På den sammanvägda tabellen över alla indikatorer (sid 7) hamnar vi på 17 plats och när det gäller energieffektivisering är det riktigt illa (se bildklipp nedan). Det enda som kan vara till någon glädje är att vårt gamla, tyvärr avlivade, program för effektivisering i industrin, PFE, citeras med gillande i box 3.4 på sidan 113. Där sägs att programmet inte överenstämde med EUs regler, men det var inte till fullo klarlagt och dåvarande svenska regering tog inte fighten.

Det är värt att skumma genom den här publikationen inte bara som kalendermaterial utan mer att se om man kan få några nya idéer och uppslag.

Läs mer

Månadsindelade arkiv