Marknaden för energideklarationer

Boverket oroar sig i en av sina senaste utredningar för att konkurrensen på marknaden för energideklarationer är för dålig. Och för att göra den bättre så lägger man förslag som avser att minska kompetenskravet för att utföra deklarationer. Otvivelaktigt kommer detta att förbättra marknaden. Det blir fler som utför deklarationer och då blir det billigare. Men deklarationerna blir bättre - Precis tvärtom! Bättre billigt än bra tycks de mena. Och det torde vara ett riktigt missförstånd av ämnet.

I en bok som skrivits av två beteendeekonomer, “Nudge”, och som handlar om hur människor ibland gör saker som de inte borde (och vice-versa) visas hur man med lite påverkan, en liten knuff, kan ändra beteendet i en riktning som är bättre för alla. Och energieffektivisering hör i hög grad till de områden där en liten knuff (nudge) kan göra mycket nytta. “Ställda inför val av investeringar gör man ofta för små insatser”, skriver de. “Kostnaden kommer nu och nyttan senare.” Det är ju just det som deklarationerna skulle hjälpa till med att knyta ihop och förklara. Och då hjälper det inte att göra dem sämre men billigare. De skall framförallt göras bättre och bli till färdplaner för att under en längre tid kunna göra lite åt gången så att byggnaden till sist blir riktigt effektiv.

Energirådgivarna driver på i den riktningen och det behövs många krafter för att få fram detta till synes självklara budskap till våra beslutsfattare. Därför handlar FSEs kongress den 3 november i år om just deklarationer och hur de skall få sting! Kom dit och gör din röst höjd!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv