Medan gräset gror och blir grönare på andra sidan staketet…

...så dör kon på den här sidan. Om man nu får blanda samman olika talesätt. Asien hårdsatsar på grön teknik och EU släpar efter.

Diskussionen i EU kretsar kring dilemmat att jobb försvinner i vissa industrier men tillkommer i andra och i nya branscher. Fackföreningarna har studerat detta i detalj för olika traditionella sektorer. I en annan studie de beställt diskuteras karaktären på de nya jobb som tillkommer och där man konstaterar att dessa typiskt fordrar högre kvalifikationer (sid 185).

Europas fackföreningsorganisation (ETUC) har formulerat krav i ett brev inför Köpenhamnskonferensen:
“We ask for a Green growth based on maintaining and creating high quality jobs and social progress, across the whole economy…..For the trade union movement, climate action can and must aim to be a motor of
sustainable growth and social progress. We believe hesitation is no longer an option. Urgent action is imperative.”

 

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv