Medias kärnverksamhet

Det finns några saker som ni garanterat inte sett i vanliga media de senaste veckorna. Trots att de är solklara nyheter med stor betydelse för oss vanliga människor, näringslivet och politiken. Det som medierna brukar kalla “allmänintresse”.

1. Ni har inte sett något om att IEA visar att även med mycket försiktig bedömning av prestanda och kostnader så kan en stor del av klimatproblemen lösas med LÖNSAM energieffektivisering. IEA skriver om detta att “A new global energy landscape is emerging”.
2. Ni har inte sett att Ingenjörsvetenskapsakademin i Sverige, i samma anda som IEA, kommit fram till att energianvändningen i bebyggelsen kan halveras.
3. Och ni har heller inte sett att det tyska miljöministeriet hävdar att Europas energianvändning kan lönsamt minskas med över 50%.

Det är ju inga obetydliga nyheter och avsändarna är ju inte några idealister som kan antas vilja vinkla sina bedömningar i miljöromantiskt nit. De borde ha kunnat finna tycke hos åtminstone något av våra stora medier. Till en liten notis kanske? Det kan i vart fall inte bero på att de största medierna varit helt ovetande om det som skrivits av IEA och IVA. Det vet jag med bestämdhet! tongue wink

Ni har däremot säkert inte kunna missa att en professor i tillämpad kärnfysik anser att vi behöver mer kärnkraft och att särskilt Tyskland är fel ute med sitt avvecklingsbeslut. Må ingen skugga falla över skribenten. Hans resonemang är både ärligt och klokt, men det finns ju som synes ovan bättre lösningar än den han vill föra fram.

Däremot undrar man över vad som är medias kärnverksamhet? Tar de ordet lite för bokstavligt?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv