Inte ATT utan HUR

Regeringen presenterade i förra veckan sin kommande klimat (och energi-)proposition i en “trailer” som inte stod filmindustrin långt efter när det gäller att göra reklam för kommande begivenheter. Det var action och det var känslor, men det är inte lätt att komma underfund med innehållet. Åtminstone inte vad gäller effektiviseringen.

Det fanns snarare en hel del som inger oro för hur allvarligt man tänker ta itu med ämnet, bekännelsen om effektiviseringens “helt avgörande betydelse” till trots. Ty i samma andetag meddelar näringsministern att “en av de viktigaste tillgångarna är spillvärme och energi som kan användas bättre”. Vid Energitinget redogjorde också departementstjänstemän för att effektiviseringen skall avse både tillförsel och användning. Det är dock slutanvändningen (end-use) som avgör hur mycket energi vi behöver tillföra. Spillvärme skall självklart användas men det är inte där det avgörs hur mycket vi behöver.

I dokumenten som sänts ut precis som i den muntliga presentationen understryker man också att fokus skall ligga på information och kunskapshöjning så att man blir medveten om att man kan spara pengar och miljö. Låt oss hoppas att det är en förenkling! Problemet är nämligen inte ATT utan HUR. Vår värld är full av broschyrer och excelark som visar lönsamheten i effektiviseringsåtgärder. Men det saknas uppgifter och hjälp för genomförandet.

Det sägs emellertid också att företag skall få en kartläggningscheck för att kunna gå igenom sin egen verksamhet. Och det sägs att det skall skapas en informations och rådgivningsportal för att främja att fastighetsägare genomför åtgärder som föreslås i energideklarationerna. Båda sakerna är bra OM de görs så att mottagarna får kunskap om HUR och inte bara ATT.

Det är emellertid oroande att man tydligen helt avstått från insatser för den befintliga bebyggelsen i flerbostadshus om nu inte det döljs inom det som man mera svepande talar om som “hållbara städer”?

“Vi gjorde vad vi kunde när vi såg hur det var”, sade näringsministern. Hon borde sagt att “vi gjorde vad som krävdes”. Det skulle känts tryggare eftersom det finns alldeles för många krafter som vill begränsa det vi kan göra. DN:s ledareredaktion till exempel som anser att energideklarationer är förmynderi!

Så här skriver DN: “Men med de energipriser, de energiskatter och det klimat vi har i Sverige så finns det knappast en fastighetsägare som inte lyft på varje sten för att se om det går att få ned kostnaderna.” Beräkningarna i effektiviseringsutredningen säger att det finns drygt 50 (lönsamma) TWh under de stenar som fastighetsägarna enligt DN lyft på. Deklarationerna skall visa HUR de exploateras.

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv