Meningen med livet

Worldwatch Institute har i årets skrift samlat studier som avser en omställning från ett konsumistiskt samhälle till ett uthålligt, se innehållsförteckning nedan. Kapitlen kan laddas ned var och en för sig (efter registrering).

Efter att ha kikat på det första kan man också fundera vad det är för fel på ungdomen nu för tiden wink ! Eller annorlunda uttryckt “vad är meningen med livet”? Se bilden nedan, man noterar i texten att denna attitydförändring inte bara finns i USA utan är global.
———————


* The Rise and Fall of Consumer Cultures by Erik Assadourian
A culture of consumerism has imperiled the environment and a new culture of sustainability is needed.

* Traditions Old and New by Gary Gardner, Robert Engelman, Julie Aubel, Albert Bates, and Toby Hemenway
Traditional norms and practices can be used to enhance sustainable life choices.

* Education?s New Assignment: Sustainability by Ingrid Pramling Samuelsson, Yoshie Kaga, Susan Linn, Kevin Morgan, Roberta Sonnino, and David W. Orr
The shift away from wasteful consumerism must begin in classrooms and school lunchrooms.

* Business and Economy: Management Priorities by Michael Maniates, Michael Renner, Peter Newman, Walter Bortz, and Cormac Cullinan
By setting laws and societal priorities to nurture sustainability, governments can be central players in the cultural shift

* Government?s Role in Design by Jonah Sachs, Susan Finkelpearl, Robin Anderson, Pamela Miller, and Amy Han
By entertaining and educating, the media can play a huge role in changing the culture of consumerism. 

* Media: Broadcasting Sustainability by Jonah Sachs, Susan Finkelpearl, Robin Anderson, Pamela Miller, and Amy Han
By entertaining and educating, the media can play a huge role in changing the culture of consumerism. 

* The Power of Social Movements by John de Graaf, Cecile Andrews, Wanda Urbanska, and Jonathan Dawson
Social movements need to focus their limitless potential on promoting sustainability.

image

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv