Världsbanken lägger på ett kol - tyvärr.

FNs olika organ propagerar starkt för satsningar på förnybar energi och effektivisering. OECDs energigren (IEA) gör det. EU hävdar att industriutvecklingen i framtiden skall baseras på uthållig tillväxt. Då satsar Världsbanken pengarna på kolkraft. Och Sverige samtycker!

Vad gäller Sydafrika så finns det alternativ och de har bl.a. nämnts av deras elbolag, ESKOM, själv i en inofficiell plan som tar upp både effektivisering, förnybar energi och leveranser från “Independent Power Producers” bl.a. industrin. Planen har läckt ut och bedömare anser att även om den indikerar alternativ till kolutbyggnaden så är den alltför försiktig. Bara industrins egen produktion skulle kunna ge 3000 MW medan ESKOM säger 17!

Men Sydafrika är ändå bara ett exempel. Även om Världsbanken satsar mer idag på förnybar energi och effektivisering så ligger de beloppsmässigt dubbelt så högt vad gäller fossilbränslena.

Det förefaller som om den ena handen inte vet vad den andra har för sig.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv