Mera effektivisering i CDM-mekanismerna

...säger en Kinesisk projektutvecklare! Han gör bedömningen att effektivisering kommer att få en bättre institutionell bas efter Köpenhamnsmötet (d.v.s. bli enklare att arbeta med) samt att sektoriell målsättning kommer att innebära att effektivisering blir mera själklart och attraktivt.

Energieffektivisering skulle innebära att man arbetade med en riktig reduktion av utsläppen istället för bara en minskad ökning vilket blir fallet när man ger “kolkredit” genom CDM till förnybar energi. Båda behövs men effektiviseringen behövs mer!

Både Indien och Kina har stora möjligheter att ta fram effektiviseringsprojekt och möjligen ligger Indien lite bättre till ifråga om antal effektiviseringsprojekt. Om Sverige nu skall köpa en stor del av sina klimatmål från andra länder så är det här man skall köpa dem!

 

 

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv