Mera märkning

EU-parlamentet har beslutat om en reform så att fler produkter kommer att förses med energimärkning (EU-label) i framtiden och så att man för vitvaror skall ange energiklass även annonseringen.
Antalet klasser skall förbli sju och den högsta skall kallas A+++.

I framtiden skall även produkter för industriell användning och sådana som påverkar energianvändningen i väsentlig grad (t.ex. fönster) kunna ges märkning.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv