Ännu effektivare energi och jobb

Finansministrarna skall diskutera rapporten om Lissabonprocessen, dvs de aktiviteter som har till syfte att göra Europa mera konkurrenskraftigt med fler och bättre jobb. Den svenska ministern välkomnar rapporten med dess uttryckliga satsning på hållbar energianvändning. Självklart! Genomförandet ger ju mera sysselsättning men då gäller det att lägga fokus rätt.

Vi citerar lite från rapportens fyra prioritetsområden där de europeiska ledarna ombeds vidta ytterligare åtgärder
1. Investeringar i utbildning och forskning
- Till slutet av 2007 borde man ha hunnit inrätta ett ?European Institute for Technology?.
(Kommentar: Effektivare energianvändning borde vara en självklar kandidat i dessa satsningar)

2. Frigöra små och medelstora företag och tillvarata företagspotentialen
(Kommentar: Effektivare energianvändning levereras i stor utsträckning av sådana företag)

3. Hjälpa människor ut i arbetslivet
(Kommentar: Ökad sysselsättningsgrad i denna “småskaliga verksamhet” fordrar både erfarenhet och förnyelse)

4. Effektiv, säker och hållbar energi
Kommissionen vädjar i rapporten om att Europa ?som en man? ska möta utmaningarna från stigande olje- och gaspriser och behovet av att minska föroreningarna. Kommissionens budskap till EU-ledarna är rakt på sak: energi är en global fråga som kräver ett europeiskt svar. Detta innebär följande:
- Bättre samordning av de europeiska elnäten och gasledningssystemen, bättre reglering av energimarknaderna och större konkurrens.
- Fler skattelättnader och andra incitament för att främja en hållbar energianvändning och stimulera forskning i energieffektivitet, ren energi och förnybara energikällor.
(Kommentar: Effektivare energianvändning är första åtgärd för att hantera dessa problem)

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv