Ännu effektivare energi och jobb

Finansministrarna skall diskutera rapporten om Lissabonprocessen, dvs de aktiviteter som har till syfte att göra Europa mera konkurrenskraftigt med fler och bättre jobb. Den svenska ministern välkomnar rapporten med dess uttryckliga satsning på hållbar energianvändning. Självklart! Genomförandet ger ju mera sysselsättning men då gäller det att lägga fokus rätt.

Vi citerar lite från rapportens fyra prioritetsområden där de europeiska ledarna ombeds vidta ytterligare åtgärder
1. Investeringar i utbildning och forskning
- Till slutet av 2007 borde man ha hunnit inrätta ett ?European Institute for Technology?.
(Kommentar: Effektivare energianvändning borde vara en självklar kandidat i dessa satsningar)

2. Frigöra små och medelstora företag och tillvarata företagspotentialen
(Kommentar: Effektivare energianvändning levereras i stor utsträckning av sådana företag)

3. Hjälpa människor ut i arbetslivet
(Kommentar: Ökad sysselsättningsgrad i denna “småskaliga verksamhet” fordrar både erfarenhet och förnyelse)

4. Effektiv, säker och hållbar energi
Kommissionen vädjar i rapporten om att Europa ?som en man? ska möta utmaningarna från stigande olje- och gaspriser och behovet av att minska föroreningarna. Kommissionens budskap till EU-ledarna är rakt på sak: energi är en global fråga som kräver ett europeiskt svar. Detta innebär följande:
- Bättre samordning av de europeiska elnäten och gasledningssystemen, bättre reglering av energimarknaderna och större konkurrens.
- Fler skattelättnader och andra incitament för att främja en hållbar energianvändning och stimulera forskning i energieffektivitet, ren energi och förnybara energikällor.
(Kommentar: Effektivare energianvändning är första åtgärd för att hantera dessa problem)

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv