Miljöbilen är som bofinken

Den kan se ut lite hur som helst. Ny Teknik publicerar en jämförelse mellan de olika krav som ställs på miljöbilar i olika kommuner och av olika myndigheter. Kraven skiljer inte så mycket men ändå. Man kan väl anta att det snart blir dags åtminstone för staten att bli bättre som kravställare och rikslikare genom att EUs energitjänstedirektiv säger att offentliga sektorn skall agera föregångare och visa vilka krav som gäller.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv