Miljövårdsberedningen is back!

En ny rapport har “släppts” och handlar om Miljötillståndet i en värld av snabb ekonomisk tillväxt. Man föreslår en aktiv roll för Sverige bl.a. inför vårt ordförandeskap i EU 2009 och säger att en av utmaningarna är “Klimatutmaningen med fokus på energieffektivisering”. Man skulle, som de säger, kunna vara think-tank och alliansmäklare. Ja varför inte, t.ex. som organisatör av riktiga teknikupphandlingar för produkter som spelar en roll för världen?

Men förra gången miljövårdsberedningen gjorde sin stämma hörd för c:a 2 år sedan så möttes deras kloka förslag av en helt öronbedövande tystnad. Medvetenheten om klimathotet har ökat dramatiskt sedan dess. Men handlingsbenägenheten??

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv