Minskar vårt bilberoende?

Det tycks finnas tecken på att vårt “beroende” av bilar håller på att minska! Det mäts som fordon per capita och det finns de som hävdar att vi passerat en topp och jämför med peak-oil.

Undrar om de som härjar med SAABs framtid funderat något i sådana banor? De har uppenbarligen inte ägnat fordonens bränsletörst många minuters fundering. Den nya varianten, 9-4X, får massor med beröm av motorjournalisterna som bara i förbigående noterar att den drar ovanligt mycket soppa t.o.m. för att vara stadsjeep, 20 miles per gallon mot 30 för en effektiv modell. Det verkar som om SAAB missat alla möjligheterna, eller….?

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv